Cesta kořisti

Vítr listí víří, stopy v mokré trávě,
družinu má jenom o pár lidech.
Lovci už k nim míří k vládcově slávě,
dupot koní střídá těžký dech.

Ref.
Blíž stále blíž jsou každým ránem.
Níž jsou mračna na obloze.
Není tu skrýš, co má se stane
a čas krátí se tak stroze.

Tohou opředenou, mladou lidkou duši,
stíhá krutá nenávist a zloba.
V noci ohně vzplanou, jsou blíž než kdo tušil.
Opustit jí musí strážci oba.

Ref.
Žít, musí žít pro vyšší cíle,
jít dál sama bez pomoci.
Půjdou se bít proti té síle.
Dva muži v kápích jdou v noci.

Br.
Škrtí pouta strachu, vše uvnitř se svírá.
Vzpomínky se mísí s představami.
V ústech divná pachuť, vytrácí se víra.
Každý den končí tím samým.

Vítr listí víří, stopy v mokré trávě,
družinu má jenom o pár lidech.
Lovci už k nim míří k vládcově slávě,
dupot koní střídá těžký dech.

Ref.
Blíž stále blíž jsou každým ránem.
Níž jsou mračna na obloze.
Není tu skrýš, co má se stane
a čas krátí se tak stroze.