Věřím

Slyším to co jiní neslyší
Hlas myšlenky té nejtižší
Vzdechy pod pečetí v dopise
chvění strun když struny nechví se
kráčím dál pryč od lidí
vidím to co jiní nevidí
Láska, láska oblékla se v smích
Láska, láska skrytá v řasách na očích

Kdo mé naději však zabrání
ani strach že přijde/ani zklamání
Doufám, prosím, toužím, věřím ve snění
dvě duše, dvě těla v souznění