Zrození

Se slzou matčiny bolesti, rodí se k životu novému.
Děvčátko ve světě marnosti, dříve tak podobném našemu.
Chrámy a paláce staví mříž zoufalství a sestře chudobě.
Ty děvče zatím však netušíš, že zlomit bude ji na tobě.
Do deště jen zlehka proniká pláč, který přináší nevinost.
Síla cos dostala neříká, že mocnost vezme tě na milost.

Rec.
Jméno máš vepsané osudem, dívenko ze země Khalterra,
jméno co stane se pro druhé nadějí zářící do šera.
Jméno když dali ti Nayla.

Blízcí ti odpověď nedají, proč s tím jak léta tě dohání,
tvé oči v dálce se toulají, ve snech ta podivná volání.
Třináct let matka tvá dala ti, než jezdci se smrtí našli ji.
Životem za tvůj dar zaplatí, kletb však slzy tvé neskryjí.
Za koněm tvé nohy skrvené, nesou tě k novému domovu.
Vladařské touhy jsou neměnné, strach o moc poutají k okovům.

Rec.
Jméno máš vepsané osudem, dívenko ze země Khalterra,
jméno co stane se pro druhé nadějí zářící do šera.
Jméno když dali ti Nayla.